O nas

Beatronic Polska SP.ZO.O.

Firma bydowlano-remontowa

Numer KRS : KRS 0000952478

Numer REGON : 521210317

Numer NIP: 524-293-39-79


  • Sprzedarz hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

  • Realizacja projektów budowlanych zwązanych ze wznoszeniem bydynków;

  • Roboty bydowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych;

  • Wykonanie pozostałych robót bydowlanych wykończeniowych