Hydraulika

Punkty hydrauliczne w łazience – jak je rozplanować?

Na etapie projektowania domu musimy podjąć wiele kluczowych decyzji, zwłaszcza tych związanych z planowaniem instalacji sanitarnych oraz aranżacją łazienek. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na odpowiednie rozplanowanie akcesoriów łazienkowych, bowiem od nich zależy późniejsze wykonanie punktów hydraulicznych.


Czym jest punkt hydrauliczny?

Punktem hydraulicznym nazywamy podłączenie przyboru sanitarnego do odpływu kanalizacyjnego i wody zimnej i cieplej oraz – jeżeli przewiduje to projekt – przewodu cyrkulacji do punktów hydraulicznych. W łazience podłączamy takie urządzenia, jak: wanny, kabiny prysznicowe, bidety, ustępy, umywalki.

Zazwyczaj hydraulicy, którzy liczą punkty jako pojedyncze urządzenia, uznają za ich podłączenie wszystkie niezbędne działania z nimi związane. Zdarza się jednak, że niektórzy hydraulicy uważają za punkt jedno podejście instalacji do urządzenia, wówczas z jednego punktu robią się trzy. Dlatego już na etapie ustalania kwestii finansowych warto upewnić się, czy będziemy rozliczani za podłączenie kompletnego przyboru sanitarnego czy za podpięcie pojedynczej rury do urządzenia.

Jak rozplanować instalację wody zimnej i ciepłej w łazience?

Wszelkie kwestie związane z planowaniem punktów hydraulicznych wraz z instalacją wodociągową w łazience powinniśmy zacząć od ustalenia, skąd będziemy doprowadzać wodę do domu.

Spośród dostępnych opcji mamy do wyboru sieć wodociągową lub zasilanie z własnego ujęcia na działce (studnia głębinowa wieńcowa). Podłączenie wody ziemnej do budynku powinno być realizowane najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, wyposażonym w kratkę odpływową. Wejście do budynku przyłączem realizujemy w rurze osłonowej lub z wykorzystaniem prefabrykowanych przejść szczelnych.

Wodę za pierwszą ścianą zewnętrzną należy zmierzyć przy wykorzystaniu zestawu wodomierzowego, zabezpieczyć zaworem zwrotnym antyskażeniowym oraz – jeżeli zaleca to gestor sieci – podłączyć dodatkowe urządzenia, czyli reduktory ciśnienia. Następnie instalację wodociągową należy prowadzić w podłodze, koniecznie przed wykonaniem wylewki betonowej lub w bruzdach ściennych. Przewody wody zimnej powinny być prowadzone wzdłuż przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej, które zazwyczaj wychodzą z zasobnika pojemnościowego. Dzięki cyrkulacji ciepła woda stale krąży w instalacji i nawet wtedy, gdy ta bywa bardzo rozległa, jest dostępna zaraz po odkręceniu kranu.

Rury z wodą prowadzi się poniżej rur gazowych i kabli elektrycznych, przewód z ciepłą wodą zawsze umieszczamy powyżej tego z zimną.

Instalacja w łazience – prowadzona szeregowo czy równolegle?

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji możemy prowadzić w łazienkach oraz w pozostałej części budynku w tzw. systemem trójnikowym lub równoległym. W przypadku systemu trójnikowego przewody układa się szeregowo – od pionu biegnie przewód poziomy, a od niego podejścia do poszczególnych punktów poboru. Podejścia łączy się z przewodem poziomym trójnikami – stąd nazwa systemu. Rury prowadzi się w bruzdach ściennych, które zakrywa się tynkiem.

W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi przewody powinno się prowadzić w peszlu, a przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. W przypadku systemu równoległego przewód główny zasila rozdzielacz, od którego są poprowadzone osobne przewody do poszczególnych punktów poboru (identycznie jak w wodnym ogrzewaniu podłogowym).

Instalacja wodna w łazience – z jakich materiałów?

Instalację wodociągową możemy wykonać z wielu materiałów tj.: stali, miedzi czy tworzywa sztucznego. Jednak w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym dominują głównie rury z tworzywa sztucznego. Cechy wyróżniające je spośród dostępnych materiałów instalacyjnych są następujące: lekkość w transporcie, łatwość w montażu oraz posiadany szeroki asortyment kształtek i łączników. Ponadto rury mogą być łączone na zgrzew lub poprzez dedykowane łączniki tzw. zaprasowane.